Στη NAIPO η αποστολή μας είναι να παρέχουμε
αξιόπιστα και άνετα προϊόντα σε προσιτές τιμές,
τα οποία χρησιμοποιούν την πιο σύγχρονη τεχνολογία και υποστηρίζουν έναν υγιή τρόπο ζωής. Εστιάζουμε σε παραδοσιακούς και μοντέρνους τρόπους θεραπείας, οι οποίοι εντείνουν την υγεία και την ευεξία των πελατών μας.

ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NAIPO

Όραμα

Προσπαθούμε να παρέχουμε υγεία και ευεξία σε άτομα διαφορετικού ηλικιακού και κοινωνικού υπόβαθρου.

Στόχος

Στη NAIPO, η αποστολή μας είναι να παρέχουμε αξιόπιστα και άνετα προϊόντα σε προσιτές τιμές, τα οποία χρησιμοποιούν την πιο σύγχρονη τεχνολογία και υποστηρίζουν έναν υγιή τρόπο ζωής. Εστιάζουμε σε παραδοσιακούς και μοντέρνους τρόπους θεραπείας, οι οποίοι εντείνουν την υγεία και την ευεξία των πελατών μας.